Poseidon Group Holding AS – Poseidon Group AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Konsulenttjenester til olje- og gassindustrien

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 17.08.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Poseidon Group Holding AS (under etablering), oppkjøp av Poseidon Group AS (org.nr. 981372042)