Post Danmark A/S – 365 Media Scandinavia

Berørte markeder ikon Berørte markeder: distribusjon av aviser og andre forsendelser

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 02.06.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Foretakssammenslutning mellom Post Danmark A/S (dansk CVR-nr. 26-66-39-03) og 365 Media Scandinavia (dansk CVR-nr. 29-41-58-03), etabering av et nytt selskap, Rimfaxe.Meldt til Konkurransetilsynet