Posten AB – Harlem Transport AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Transporttjenester

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 17.09.2012

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Posten AB (org. nr. 556128-6559, Sverige) kjøper 100 % av aksjene i Harlem Transport AS (org. nr. 928378926)