Posten AB – Strålfors AB

Berørte markeder ikon Berørte markeder: IT-basert informasjonsoverføring

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 14.03.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Posten AB (svensk org.nr. 556128-6559), kjøp av samtlige aksjer i Strålfors AB (svensk org.nr. 556062-0618).Meldt til Konkurransetilsynet