Posten AB – Tollpost Globe AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Distribusjon av pakker, stykkgods og partier innenfor B2B

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 06.02.2008

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Posten AB (org. nr. 987274360) erverver samtlige aksjer i Tollpost Globe AS (org. nr. 984054564)