Posten Norge AS – CDG Sandberg AS / Selektiv AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: CRM-tjenester

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 20.12.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Posten Norge AS (org. nr. 984661185) erverver 100 % av CDG Sandberg AS (org. nr. 975966348) og Selektiv AS (org. nr. 932802503)