Posten Norge AS – CDG Sandberg AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Kommunikasjons- og logistikkløsninger.Printtjenester

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 09.05.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Posten Norge AS (org.nr. 984661185) overtar kontroll av printvirksomheten i CDG Sandberg AS (org.nr. 975966348).