Posten Norge AS – Eurodynamic Norge AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: transport av partilast og pakker

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 26.05.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Posten Norge AS (org.nr. 984 661 185), kjøp av samtlige aksjer i Eurodynamic Norge AS (org.nr. 974 480 557).Meldt til Konkurransetilsynet