Posten Norge AS – FSD HoldCo AB

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedet for 3PL og 4PL innenfor termorelatert godstransport, samt fryselagervirksomhet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 21.11.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Posten Norge AS (org.nr. 984 661 185), kjøp av samtlige aksjer i FSD HoldCo AB (svensk org.nr. 556621-8839). Meldt til Konkurransetilsynet