Posten Norge AS – HSD Transport AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: transportmarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 19.10.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Posten Norge AS (org.nr. 984 661 185), oppkjøp av HSD Transport AS (org.nr. 882 836 002).Meldt til Konkurransetilsynet