Posten Norge AS – Pan Nordic Logistics AB

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Distribusjon av pakker

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 25.08.2008

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Posten Norge AS (org. nr. 984661185) erverver de resterende 50 % av aksjene i Pan Nordic Logistics AB (org. nr. 556546-4939, Sverige) og eier dermed 100 %