Posten Norge AS – Talk2Me AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: outsourcing-tjenester innen kommunikasjon/IT

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 28.08.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Posten Norge AS (org.nr. 984 661 185), oppkjøp av Talk2Me AS (org.nr. 982 607 043).Meldt til Konkurransetilsynet