Power Tool Invest B.V. – Metabo AG

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Elektrisk verktøy

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 25.06.2012

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Power Tool Invest B.V. (org. nr. 55430821, Nederland) erverver enekontroll over Metabo AG (org. nr. HRB 225005, Tyskland)