Power Well Service Norway AS – Halliburton AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedet for testing av olje- og gassbrønner

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 25.06.2004

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Power Well Service Norway AS (org.nr. 986 962 832), kjøp av 100 prosent av Halliburton AS’ (org.nr. 968 967 983) SWT-eiendeler/virksomhet.Meldt til Konkurransetilsynet