PPR SA – Volcom Inc

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Klær og tilbehør

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 18.05.2011

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

PPR SA (org. nr. 552075020, Frankrike) erverver 100 % av aksjene i Volcom Inc (org. nr. 33-0466919, USA)