Preem AB – YX Bulk (under etablering)

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Bulkvirksomhet innenfor raffinerte petroleumsprodukter

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 11.05.2017

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Preem AB (org.nr. 556072-6977 Sverige) kjøp av 100 % av aksjene i YX Bulk AS (under etablering)