Prima Brands Group AS – Prima Idsøe AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Produksjon og bearbeiding av matvarer med hovedvekt på kjøttprodukter

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 15.11.2022

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Prima Brands Group AS (org.nr. 992 104 082) erverver enekontroll over Prima Idsøe AS (org.nr. 890 727 492)