Prima Gruppen AS – Helgeland Samvirkeslakteri AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Slakteri

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 05.07.2013

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Prima Gruppen AS (org. nr. 885206042) erverver kontroll over Helgeland Samvirkeslakteri AS (org. nr. 994296914)