Prima Jæren AS – Fevang Kjøtt AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: skjæring/stykking av sau og lam

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 08.06.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Prima Jæren AS (org.nr. 885 206 042), oppkjøp av Fevang Kjøtt AS (org.nr. 964 231 958).Meldt til Konkurransetilsynet