Prior Norge BA – Norgården AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: eggmarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 01.04.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Prior Norge BA (org.nr. 938 753 164), kjøp av samtlige aksjer i Norgården AS (org.nr. 979 331 711).Meldt til Konkurransetilsynet