Procurator Norge AS – Skovly-Gruppen AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Renholdsprodukter og forbruksmateriell

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 24.02.2020

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Procurator Norge AS (org.nr. 995 532 794) erverver 100 % av aksjene i Skovly-Gruppen AS (org.nr. 965 677 143)