ProData A/S – Amesto Consulting AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Konsulenttjenester

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 22.04.2020

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

ProData A/S (CVR.nr 26 24 96 27 Danmark) erverver enekontroll i Amesto Consulting AS (org.nr. 999 536 999)