Proffice AS – Nordnorsk Personell AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: utleie av personell og bistand ved ansettelser

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 09.02.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Proffice AS (org.nr. 948 762 404), kjøp av samtlige aksjer i Nordnorsk Personell AS (org.nr. 880 513 532).Meldt til Konkurransetilsynet