Proffice AS – Sveen & Markestad Vikarbyrå AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedet for vikarbyråtjenester

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 07.08.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Proffice AS (org.nr. 948 762 404), oppkjøp av Sveen & Markestad Vikarbyrå AS (org.nr. 977 236 010).Meldt til Konkurransetilsynet