Proffpartner AS – Bardalen Industrivarer AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: detaljhandel av profesjonelt håndverktøy, elektroverktøy, personlig verneutstyr, skruer og festemidler, jernvarer og øvrig rekvisita rettet mot profesjonelle kunder i byggevaremarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 01.06.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Proffpartner AS (org.nr. 976 497 252), oppkjøp av Bardalen Industrivarer AS (org.nr. 910 420 232).Meldt til Konkurransetilsynet