Proffpartner AS – Einar Johnsen AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: profesjonellsegmentet i byggevaremarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 30.05.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Proffpartner AS (org.nr. 976 497 252), kjøp av samtlige aksjer i Einar Johnsen AS (org.nr. 931 585 444).Meldt til Konkurransetilsynet