Proffpartner AS – Industripartner AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedene for profesjonelt håndverktøy, elektroverktøy, personlig verneutstyr, skruer og festemidler samt jernvarer og øvrig rekvisita

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 12.04.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Proffpartner AS (org.nr. 976 497 252), oppkjøp av innmaten i Industripartner AS (org.nr. 954 508 196).Meldt til Konkurransetilsynet