Proffpartner AS – Jacob Jahnsen AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: salg av verktøy, maskiner, arbeidsklær, verneutstyr og tilknyttede produkter i proff-markedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 12.01.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Proffpartner AS (org.nr. 976 497 252), kjøp av samtlige aksjer i Jacob Jahnsen AS (org.nr. 985 270 805).Meldt til Konkurransetilsynet