Proffpartner AS – Rogaland Industriservice AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: detaljsalg av maskiner og verktøy

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 22.08.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Proffpartner AS (org.nr. 976 497 252), oppkjøp av Rogaland Industriservice AS (org.nr. 945 733 284).Meldt til Konkurransetilsynet