Profier Gruppen AS – Neptune Properties AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Kjøp, utvikling og salg av fast eiendom til bolig

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 25.09.2020

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Profier Gruppen AS (org.nr. 988 659 231) erverver 100 % av aksjene i Neptune Properties AS (org.nr. 991 975 381)