Profitek AS – Elektro og Teleinstallasjon AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: elektroinstallasjon (salg, service og prosjekter)

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 26.04.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Profitek AS (org.nr. 983 522 440), oppkjøp av Elektro og Teleinstallasjon AS (org.nr. 982 513 391).Meldt til Konkurransetilsynet