Proserv Group AS – PsiPro AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Produkter og tjenester til olje- og offshoresektoren

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 28.01.2008

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Proserv Group AS (org. nr. 988538779) erverver 100 % av aksjene i PsiPro AS (org. nr. 978618782)