Protan AS – Bygg Tak AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedene for entreprenører og produsenter av takbelegg

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 26.08.2004

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Protan AS (org.nr. 911 569 809), oppkjøp av Bygg Tak AS (org.nr. 979 522 606). Tidligere eide Protan AS 35 prosent av selskapet. Protan AS produserer og selger takbelegg til kunder og fem hel- og deleide selskaper i Norge. Bygg Tak AS benytter takfolien i sin entreprenørvirksomhet.Meldt til Konkurransetilsynet