Protan AS – Fagtak Juel Andersen AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: salg av takfolie

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 19.01.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Protan AS (org.nr. 983 599 060), kjøp av 80 prosent av aksjene i Fagtak Juel Andersen AS (org.nr. 980 406 857).Meldt til Konkurransetilsynet