Protection AS – Hansen Protection Group Holding AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Belagte og ubelagte tekstiler / verneutstyr. Rednings- og overlevingsdrakter til bruk i oljeindustrien

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 13.06.2013

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Protection AS (org.nr. 999647359) erverver Hansen Protection Group Holding AS (org.nr. 896533592)