Protector Forsikring ASA – NEMI Forsikring ASA

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Skadeforsikringsselskap

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 22.01.2009

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Protector Forsikring ASA (org. nr. 985279721) erverver enekontroll i NEMI Forsikring ASA (org. nr. 950421363)