Pub Compagniet AS – Krohnviken Drift AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Det berørte marked er restaurantdrift

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 20.06.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Pub Compagniet AS (org.nr. 984 388 713), oppkjøp av Krohnviken Drift AS (org.nr. 950 237 473).Meldt til Konkurransetilsynet