Pub Compagniet AS – Restaurantutvikling Oslo AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: restaurantdrift og serveringsvirksomhet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 22.12.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Pub Compagniet AS (org.nr. 984 389 713), oppkjøp av Restaurantutvikling Oslo AS (org.nr. 957 809 774).Meldt til Konkurransetilsynet