R12 AH AB – Aditro Holding AB

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Lønnsprosesser, HR- og økonomistyring

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 18.07.2013

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

R12 AH AB (org. nr. 556935-7857, Sverige) erverver alle aksjene i Aditro Holding AB (org. nr. 556652-1323, Sverige)