Ragn Sells AS – Brattås Container & Transport AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: avfallsmarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 25.01.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Ragn Sells AS (org.nr. 952 187 627), kjøp av samtlige aksjer i Brattås Container & Transport AS (org.nr. 940 284 252).Meldt til Konkurransetilsynet