Ragn Sells AS – Malvik Container & Gjenvinning AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: gjenvinningsmarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 11.10.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Ragn Sells AS (org.nr. 952 187 627), oppkjøp av Malvik Container & Gjenvinning AS (org.nr. 876 726 602).Meldt til Konkurransetilsynet