Ragn Sells AS – Renovasjon og Containerutleie AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: renovasjonsmarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 13.07.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Ragn Sells AS (org.nr. 952 187 627), oppkjøp av Renovasjon og Containerutleie AS (org.nr. 937 253 702).Meldt til Konkurransetilsynet