Ragn Sells AS – SIM Næring AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Avfallstjenester

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 14.08.2014

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Ragn Sells AS (org. nr. 952187627) erverver 100 % av aksjene i SIM Næring AS (org. nr. 978595014)