Rambøll Norge AS – ÅF Infrastruktur AS Avd. Bodø

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Tekniske konsulenttjenester

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 10.10.2013

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Rambøll Norge AS (org. nr. 915251293) erverver aktiva fra ÅF Infrastruktur AS Avd. Bodø (org. nr. 972222968)