Ramirent AS – Rogaland Planbygg AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Midlertidige byggløsninger

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 30.06.2011

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Ramirent AS (org. nr. 984820011) erverver 100 % av Rogaland Planbygg AS (org. nr. 983525059)