Rasmussen Eiendom AS – AL Eigedom AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Utleie av fast eiendom

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 02.11.2011

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Rasmussen Eiendom AS (org. nr. 979495455) overtar 100 % av aksjene i AL Eigedom AS (org. nr. 988906360)