Ratos AB – Anticimex Europe AB

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedet for bekjempelse av skadedyr og forbedring av innendørsmiljøer

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 06.12.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Ratos AB (svensk org.nr. 556008-3585), kjøp av samtlige aksjer i Anticimex Europe AB (svensk org.nr. 556613-4762).Meldt til Konkurransetilsynet