Ratos AB – Elit Fonster AB

Berørte markeder ikon Berørte markeder: produksjon og salg av vinduer

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 10.11.2004

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Ratos AB (svensk foretaksnr. 556008-3585), oppkjøp av Elit Fonster AB (svensk foretaksnr. 556583-4693), og derigjennom kontroll over Elitevinduet AS (org.nr. 964 995 745).Meldt til Konkurransetilsynet