Ratos AB – Ergonomiprodukter i Bodafors AB

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedet for kontormøbler

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 22.12.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Ratos AB (svensk org.nr. 556008-3585), oppkjøp av Ergonomiprodukter i Bodafors AB (svensk org.nr. 556317-1197).Meldt til Konkurransetilsynet