Ratos AB – Håg AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Kontormøbler

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 23.05.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Ratos AB (svensk org.nr. 556008-3585), oppkjøp av Håg AS (org.nr. 928902749).